درباره ما

فرش کرامتیان با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت نساجی ....

اخبار

حضور فرش کرامتیان در نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

نمایندگان فروش

فرش کرامتیان دارای بیش از 150 نمایندگی در داخل و خارج از ایرا ن می باشد